A morfogenetikus mező


A szellemi mező – más néven, Morfogenetikus Mező


A családállítások mindig egy térben történnek, a résztvevők félkör, vagy kör alakban ülnek. Ez az a tér, ahol a Mező működésbe lép, ahol dolgozni tudunk. Sokak számára meglepő lehet, de nem a terapeuta vezeti az állításokat, nem ő adja meg az irányt, mégcsak nem is a csoport, hanem maga a Mező. Nem a véletlen műve, hogy kik jönnek el az adott csoportba, vagyis a folyamat már akkor elkezdődik, amikor a résztvevők jelentkezni kezdenek, és amikor egy csoport meghirdetésre kerül. A Mező Létezik, és olyan intelligenciával és tudással bír, amit mi nem tudunk mihez hasonlítani, nem tudunk emberi szavakkal elmagyarázni, hiszen túlmutat a mi halandó elménk határain és befogadó képességén. A mező adja meg a családállítások irányát, a jó megoldásokat. Azt is mondhatjuk, nem mi használjuk a mezőt a saját céljaink elérésére, hanem a mező használ minket – a csoportot, és a vezetőt, a megoldásra irányuló, saját céljai elérésére. Tudom, ez soknak tűnhet. Hiszen én vagyok az, aki segítséget kérek és megjelenek egy problémával. A családállítás egyik alapszabálya azonban, hogy ha valakinek problémája van egy rendszeren (családon) belül, az az egész rendszert (családot) érinti. Csak épp mindig van egyvalaki, aki magára veszi a „tüneteket”, a feladatot, hogy a megoldással gyógyítsa a saját rendszerét.


Próbáld csak ki, milyen érzés úgy gondolni egy problémádra, hogy az nem csak a Te sajátod egyedül, és mégcsak nem is azért van, hogy megkeserítse az életedet, hanem a rendszer valahol megsérült, és megoldásra törekszik, amit jelen esetben rajtad keresztül érhet el. Ha így gondolkdunk, máris elképzelhetőbb az is, hogy valóban a Mező az, aki dolgozik, és használ minket a célja eléréséhez.


Azt is szoktam mondani, hogy a Mező, mint egy kollektív tudattalan rész, minden tudás és minden emlék tárolódik benne, és tovább is adódik általa. Így kaphatunk mi információt a számunkra nem látható dolgokról.


„A morfogenetikus mezők összefüggenek egymással, és időben, valamint térben koordinálják egy rendszer részeit. Emlékeket hordoznak magukban előző, hasonló rendszerekről. Az emberi és szociális csoportok, valamint a törzsek és családok a morfogenetikus mezőik révén egyfajta kollektív emlékezetet örökölnek. Az ősök szokásai, hagyományai és szemléletmódja befolyásolja a jelenleg élők viselkedését, mégpedig mind tudatosan, mind tudattalanul. Valamennyien összeköttetésbe kerülünk a kollektív emlékekkel, akárcsak – ahogy C. G. Jung, a pszichológus rámutatott – a „kollektív tudattalannal”.

(Rupert Sheldrake: Az állatok hetedik érzéke).


Természetesen a terapeutának is van feladata, ő tartja egyben a csoportot, és figyeli a Mező működését is. Ahhoz, hogy a Mező működhessen, teljes szándéknélküliségre van szükség, mindenki részéről. Ez nagyon nehéz. Az Egónak vissza kell húzódni, és önfeledten,

alázattal átadni magunkat annak a folyamatnak, aminek részesei lehetünk.

 

Address

1126 Budapest, Agárdi út 12/b

Contact

Follow

  • Facebook

06704360076